Nyheder

Fra Ole Thages bog "Hvordan går du?" (2013):

"Benene alene kan også demonstrere en feminin gang, således på Vera Myhres litografi fra 1980. Fodgængere II (figur 1.7), der levende og enkelt har fanget de mange menneskeben på farten i et fodgængerfelt, mod en stærk sol".

Utrætteligt og med et sundt humør har hun formået at forene sin egen kunstneriske løbebane med aktiv deltagelse i komiteer og styrende organer til gavn for kollegaer og kunstlivet i det hele taget

- Frederiksberg Amtsavis 25. juli 1990